اتـاق هـا

اتاق دلخواه خود را انتخاب کنید

هتل آرمنیا، گوهری یکصد و نود ساله از معماری دوران قاجار است که با روح تازه‌ای بازسازی شده است. این هتل دارای ۲۵ اتاق تک‌نفره، دو نفره، سه‌نفره و پنج نفره متمایز از یکدیگر است. برخی از اتاق‌ها از بالکن و ایوان اختصاصی برخوردار هستند که مهمانان می‌توانند مستقیما نظاره‌گر حیاط زیبای هتل و کوچه جلفا باشند.

اتاق ایروان (سینگل)

دارای چشم‌انداز حیاط هتل
ظرفیت اتاق : 1 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق جلفا (۵ نفره)

دارای بالکن با چشم‌انداز کوچه جلفا
ظرفیت اتاق : 5 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق اصفهان (دابل)

دارای بالکن با چشم‌انداز کوچه جلفا
ظرفیت اتاق : 2 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق شاه نشین (۳ نفره)

دارای بالکن با چشم‌انداز کوچه جلفا
ظرفیت اتاق : 3 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق آرمنیا (تویین)

دارای بالکن با چشم‌انداز حیاط هتل
ظرفیت اتاق : 2 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق آرمنیا (دابل)

دارای بالکن با چشم‌انداز حیاط هتل
ظرفیت اتاق : 2 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق آرمنیا (دابل)

بدون بالکن(بدون ویو)
ظرفیت اتاق : 2 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق آرمنیا (تویین)

بدون بالکن(بدون ویو)
ظرفیت اتاق : 2 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق آرمنیا (سینگل)

بدون بالکن(بدون ویو)
ظرفیت اتاق : 1 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق آرمنیا (دابل)

بدون بالکن(با چشم انداز حیاط هتل)
ظرفیت اتاق : 2 نفر

بیشتر بخوانید

اتاق آرمنیا (تویین)

بدون بالکن(با چشم انداز حیاط هتل)
ظرفیت اتاق : 2 نفر

بیشتر بخوانید